PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Jihomoravský kraj>>Dotace>>Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2024

Datum ukončení: 23.08.2024

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

U dotačního titulu 3 je příjem žádostí od 12. února do 1. března 2024. Příjem žádostí u dotačních titulů 2 a 5 je průběžný a ukončen bude 23. srpna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Obce a dobrovolné svazky obcí jsou oprávněnými žadateli ve všech dotačních titulech, další způsobilí žadatelé se liší podle jednotlivých titulů. Bližší informace naleznete v příloze.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotační titul 2 – Zadržení vody v krajině
– je zaměřen na zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření (například obnova a zakládání větrolamů, alejí, výsadba zeleně, tj. stromů a keřů, apod.).

Dotační titul 3 – Následná péče o zeleň
– je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů (například odborné řezy, dosadba, zavlažování).

Dotační titul 5 – Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn
– je zaměřen na podporu koncepčních dokumentů k adaptačním opatřením v zastavěném území a volné krajině (například revitalizace brownfieldů, obnova alejí, přírodních parků, budování propustných ploch, zelených fasád a střech).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace činí 25.000 Kč, maximální se liší podle dotačních titulů.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 425.1 kB]

Kontakt

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

lachout.jan@jmk.cz

www.jmk.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lachout

Telefon: 541 651 367

odeslat e-mailem vytisknout