PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Jihomoravský kraj>>Dotace>>Otevřená grantová výzva 2022

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Otevřená grantová výzva 2022

Datum ukončení: 30.09.2022

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Vyhlašovatel: Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. září 2022.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O příspěvek mohou požádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby a fyzické osoby. 

Územní působnost projektů zahrnuje vyškovský region.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podpořeny budou projekty v následujících oblastech:

  • komunitní spolupráce – projekty postavené na spolupráci partnerů z různých sektorů a veřejnosti;
  • rozvoj venkova;
  • ekologie a ochrana přírody a krajiny;
  • sociální služby;
  • kultura;
  • vzdělávání;
  • volnočasové aktivity;
  • prevence sociálně patologických jevů.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? 

Maximální výše nadačního příspěvku na jeden projekt činí 20.000 Kč.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva 2022 [PDF, 248.5 kB]

Kontakt

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
Dobrovského 422/3
68201 Vyškov

nadace@tribrany.cz

www.tribrany.cz

Telefon: 603 798 031

odeslat e-mailem vytisknout