PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Jihomoravský kraj>>Dotace>>Osvěž město jablky

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Osvěž město jablky

Datum ukončení: 30.06.2019

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Vyhlašovatel: Nadace Partnerství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost bylo původně možné podat do 31. května, výzva byla prodloužena do 30. června 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem je podpora výsadby jabloňových stromů v Brně, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině. Důležité je zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše příspěvku je 10.000 Kč, maximální činí 30.000 Kč.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 248.2 kB]

Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

radim.cenek@nap.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

Kontaktní osoba: Radim Cenek

Telefon: 515 903 115

odeslat e-mailem vytisknout