PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Jihomoravský kraj>>Dotace>>AD MANUM

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

AD MANUM

Datum ukončení: 30.09.2020

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Vyhlašovatel: Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. září 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O příspěvek mohou požádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, územní organizace celonárodních spolků, které mají právní subjektivitu a jsou registrované na území České republiky a fyzické osoby.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Oblasti podpory nejsou přesně specifikovány, například se může se jednat o aktivity kulturní, vzdělávací, zaměřené na rozvoj venkova, péči o životní prostředí a další.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše nadačního příspěvku činí 15.000 Kč.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 77.6 kB]

doc.pngŽádost [DOC, 102.5 kB]

Kontakt

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
Dukelská 6
682 01 Vyškov

nadace@tribrany.cz

www.tribrany.cz

Telefon: 603 798 031

odeslat e-mailem vytisknout