PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Jihočeský kraj>>Dotace>>MAS Blanský les – Netolicko – IROP – Kulturní dědictví I.

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

MAS Blanský les – Netolicko – IROP – Kulturní dědictví I.

Datum ukončení: 29.06.2018

Územní působnost: Jihočeský kraj

Vyhlašovatel: MAS Blanský les – Netolicko, o. p. s.

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podávat od 30. května do 29. června 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Typy podporovaných projektů:

  • obnova památek;
  • restaurování části památek a mobiliářů;
  • odstraňování přístupových bariér;
  • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení;
  • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů;
  • digitalizace památek a mobiliářů;
  • obnova parků a zahrad u souboru památek;
  • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 100.000 Kč, maximální představuje 3.500.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o první výzvě naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 567.4 kB]

Kontakt

MAS Blanský les – Netolicko, o. p. s.
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice

kolar@masbln.cz

www.masbln.cz

Kontaktní osoba: Ing. Václav Kolář

Telefon: 773 660 983

odeslat e-mailem vytisknout