PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Jihočeský kraj>>Dotace>>Kulturní dědictví

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Kulturní dědictví

Datum ukončení: 14.01.2022

Územní působnost: Jihočeský kraj

Vyhlašovatel: Jihočeský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit od 3. do 14. ledna 2022.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je podle jednotlivých opatření určena vlastníkům movitého kulturního dědictví, objektů drobné sakrální architektury, nemovitých kulturních památek a staveb v památkově chráněných územích a dalším majitelům pozemků či objektů, kterých se dotační opatření týkají. Podrobné informace jsou k dispozici v příloze.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je rozdělen na několik opatření:

Opatření I. Movité kulturní dědictví
– zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturněhistorické podstaty předmětů s ohledem na jejich následné umístění a využití. Opatření podporuje vznik a osazení výdusků a kopií originálů soch, které budou umístěny ve veřejném prostoru na místo originálů uložených v lapidáriích. Kopie musí materiálově i zpracováním odpovídat originálu.

Opatření II. Obnova drobné sakrální architektury
– zachování a obnova objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů (bez ohledu na to, zda jsou památkově chráněny či nikoli).

Opatření III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích
– zvýšené náklady obnovy, pokud si je vyžádá použití tradičního stavebního, technologického a materiálového řešení.

Opatření IV. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek
– vypracování stavebněhistorických, restaurátorských, dendrochronologických a obdobných průzkumů, chemickotechnologických analýz, stratigrafie omítkových vrstev, průzkumů biotického napadení, fotogrammetrických zaměření a obdobných prací předprojektové přípravy, které jsou potřebné jako podklady pro zpracování kvalitní projektové dokumentace z hlediska památkové péče a jsou v rámci závazného stanoviska vyžadovány orgány památkové péče.

Opatření V. Nemovité kulturní památky
– záchrana a zachování nemovitých kulturních památek obnovou původního stavebního, technologického a materiálového řešení, které musí odpovídat hodnotě nemovité kulturní památky a době jejího vzniku či vzniku její obnovované části. Podpora vzniku a osazení výdusků a kopií originálů soch, které budou umístěny ve veřejném prostoru na místo originálů uložených v lapidáriích.

Opatření VI. Obnova pietních míst
– obnova historických hřbitovů, pohřebišť a pomníků (vzniklých do roku 1940) s důrazem na zachování jejich kulturně historických hodnot a tradičního vzhledu (bez ohledu na to, zda jsou památkově chráněny či nikoli).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých opatření, bližší informace jsou k dispozici v příloze.

POZNÁMKA

Dotazy k patření I., II., IV. a VI. zájemcům zodpoví Eva Kordíková, tel. 386 720 186, kordikova@kraj-jihocesky.cz, k opatření III. a V. poskytne bližší informace Mgr. Klára Hlachová Korostenská, tel. 386 720 318, e-mail: hlachova@kraj-jihocesky.cz. Podrobnější informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 789.8 kB]

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

kordikova@kraj-jihocesky.cz

www.kraj-jihocesky.cz

Kontaktní osoba: Eva Kordíková

Telefon: 386 720 186

odeslat e-mailem vytisknout