PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Jihočeský kraj>>Dotace>>Dotační program na podporu památkové péče v roce 2019

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Dotační program na podporu památkové péče v roce 2019

Datum ukončení: 29.03.2019

Územní působnost: Jihočeský kraj

Vyhlašovatel: Statutární město České Budějovice

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 29. března 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Pro opatření č. 1 a 2 jsou oprávněnými žadateli vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na katastrálním území města České Budějovice a zároveň mimo území městské památkové rezervace. Dále vlastníci ostatních objektů na území městské památkové rezervace (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V rámci opatření č. 1 – Zachování a obnova fasád a střešních krytin jsou podporovány obnovy fasád a všech fasádních prvků (omítky, okna, dveře, štuky, kamenické práce, římsy, arkýře, mříže, kování apod.) s přihlédnutím k tradičním materiálům, jde především o průčelí objektů. Dále obnovy krovu, střešní krytiny, střešních prvků a prací s tímto související (komín, oplechování, laťování, okapní žlaby, hromosvody, vikýře, chrliče) s přihlédnutím k tradičním materiálům. Nevztahuje se na střešní okna, izolační materiály, komínová tělesa, vyklízení půd apod.

Opatření č. 2 – Obnova uměleckořemeslných prvků a movitých památek se soustředí na zajištění, konzervaci nebo restaurování umělecko-řemeslných prvků ve veřejně přístupných prostorách objektu (zábradlí, mříže, výtahy, schodiště, štuky, malby, osvětlovadla, dlažba, vnitřní dveře, stropy, vitraje, leptané sklo, varhany, oltáře a další významné uměleckořemeslné prvky). Dále podporuje konzervaci nebo restaurování movitých kulturních památek, které jsou umístěny ve veřejně přístupných prostorách.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 306.2 kB]

pdf.pngPravidla [PDF, 1.7 MB]

Kontakt

Magistrát města České Budějovice
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

kadlecovaj@c-budejovice.cz

www.c-budejovice.cz

Kontaktní osoba: Jana Kadlecová

Telefon: 386 804 303

odeslat e-mailem vytisknout