PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Jihočeský kraj>>Dotace>>Dotační program města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Dotační program města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2024

Datum ukončení: 04.04.2024

Územní působnost: Jihočeský kraj

Vyhlašovatel: Statutární město České Budějovice

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 4. dubna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na katastrálním území města České Budějovice a zároveň mimo území městské památkové rezervace. Dále jsou jimi vlastníci ostatních objektů na území městské památkové rezervace (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty). Způsobilými žadateli jsou nepodnikatelské a podnikatelské subjekty a subjekty s právem hospodařit s majetkem.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotační program je zaměřen na obnovu kulturních památek i nepamátkových objektů na území města, především v jeho centru. Dělí se na dvě opatření:

Zachování a obnova fasád a střešních krytin

  • obnovy fasád a všech fasádních prvků (omítky, okna, dveře, štuky, kamenické práce, římsy, arkýře, mříže, kování apod.) s přihlédnutím k tradičním materiálům, jde především o průčelí objektů;
  • obnovy krovu, střešní krytiny, střešních prvků a práce s tímto související (komín, oplechování, laťování, okapní žlaby, hromosvody, vikýře, chrliče) s přihlédnutím k tradičním materiálům. Nevztahuje se na střešní okna, izolační materiály, komínová tělesa, vyklízení půd apod.

Obnova umělecko-řemeslných prvků

  • zajištění, konzervace nebo restaurování umělecko-řemeslných prvků (zábradlí, mříže, výtahy, schodiště, štuky, malby, osvětlovadla, dlažba, vnitřní dveře, stropy, vitraje, leptané sklo, varhany, oltáře a další významné umělecko-řemeslné prvky).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše dotace představuje 250.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 790.5 kB]

Kontakt

Magistrát města České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

kadlecovaj@c-budejovice.cz

www.c-budejovice.cz

Kontaktní osoba: Jana Kadlecová

Telefon: 386 804 303

odeslat e-mailem vytisknout