PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Hlavní město Praha>>Veřejné sbírky>>Podpora židovské kultury

Financování

Veřejná sbírka

zpět Šipka zpět

 

Podpora židovské kultury

Datum ukončení: doba neurčitá

Územní působnost: Hlavní město Praha

Vyhlašovatel: Federace židovských obcí v České republice

Účel sbírky: podpora židovské kultury – na obnovu a údržbu židovských památek, realizaci instalací expozic, výstav a koncertů či vydávání publikací s náboženskou (židovskou) tématikou.

Způsob vybírání sbírky

1) bankovní účet 11197662/0800
2) pokladničky
3) prodej vstupenek
4) dárcovské DMS
5) do pokladny právnické osoby

Kontakt

Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 01 Praha 1

sekretariat@fzo.cz

www.fzo.cz

Telefon: 224 800 824

odeslat e-mailem vytisknout