PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Hlavní město Praha>>Veřejné sbírky>>Na rekonstrukci historické budovy architekta Josefa Hlávky

Financování

Veřejná sbírka

zpět Šipka zpět

 

Na rekonstrukci historické budovy architekta Josefa Hlávky

Datum ukončení: doba neurčitá

Územní působnost: Hlavní město Praha

Vyhlašovatel: Nadační fond Vita et futura

Účel sbírky: rekonstrukce historické budovy architekta Josefa Hlávky, ve které sídlí Gynekologicko-porodnická klinika 1. Lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Způsob vybírání sbírky

1) bankovní účet 2061621088/5500
2) prodej předmětů
3) DMS

Kontakt

Nadační fond Vita et Futura
Hlohová 50
106 00 Praha 10

info@ vitaetfutura.cz

www.vitaetfutura.cz

odeslat e-mailem vytisknout