PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Hlavní město Praha>>Dotace>>Podpora v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Datum ukončení: 08.01.2021

Územní působnost: Hlavní město Praha

Vyhlašovatel: Hlavní město Praha

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 4. prosince do 8. ledna 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou požádat městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, právnické osoby, spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, veřejnoprávní instituce (veřejné vysoké školy, akademie věd, školské právnické osoby apod.) a fyzické osoby za podmínek uvedených v programu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je rozdělen na tři opatření:

Opatření I – Zpřístupňování veřejně užívaných prostor, včetně úpravy stávajících technických zařízení

  • trvalé odstranění bariér u vstupů do veřejně přístupných prostor, nejde o technické zařízení (např. bude podpořena výstavba nájezdové rampy)
  • pořízení a instalace trvalých technických zařízení ke zpřístupnění veřejných prostor nebo úpravy již existujících do bezbariérové podoby (např. šikmé a vertikální plošiny, výtahy, bezbariérové řešení dveří)

Opatření II – Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, kterou nelze odstranit

  • podpora instalace elektronické signalizace pro žádost o asistenci, akustické signalizace, optické signalizace, pořízení mobilní rampy apod.

Opatření III – Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých opatření, podrobnosti naleznete v příloze.

POZNÁMKA

Podrobnější informace a další formuláře jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 685.1 kB]

Kontakt

Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29
110 01 Praha 1

jaroslav.hajek@praha.eu

www.praha.eu

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Hájek

Telefon: 236 002 121

odeslat e-mailem vytisknout