PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Hlavní město Praha>>Dotace>>ENERGov č. 1/2023 – Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

ENERGov č. 1/2023 – Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy

Datum ukončení: 31.12.2024

Územní působnost: Hlavní město Praha

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Příjem žádostí byl prodloužen, aktuálně lze žádat do 31. prosince 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou:

 • městské části hlavního města Prahy,
 • obce a dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné instituce a výzkumné organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • národní podniky,
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy, která povedou ke snížení spotřeby energie, vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu. Podporované aktivity jsou:

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov,
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů),
 • zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod),
 • výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Podporované aktivity musí být realizovány na veřejných budovách nacházejících se na území hl. města Prahy.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření dle stupně rozsahu renovace budovy. Podpora může být poskytnuta i na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu. Pro výzvu je stanovena celková alokace 1.500.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Případné dotazy mohou žadatelé zasílat na e-mail modernizacni.fond@sfzp.cz. Bližší informace o programu a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 1.5 MB]

Kontakt

Státní fond životního prostředí
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

ondrej.vrbicky@sfzp.cz

www.sfzp.cz

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Vrbický

odeslat e-mailem vytisknout