PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Hlavní město Praha>>Dotace>>Dotace hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2020

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Dotace hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2020

Datum ukončení: 01.11.2019

Územní působnost: Hlavní město Praha

Vyhlašovatel: Hlavní město Praha

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 1. srpna do 1. listopadu 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem o dotaci může být vlastník, případně všichni spoluvlastníci památkově významného objektu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je poskytována na stavební a restaurátorské práce, cílem je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou:

  • nemovitou věcí – kulturní památkou na území hl. m. Prahy;
  • nemovitou věcí v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně);
  • nemovitou věcí v památkových zónách v hlavním městě Praze;
  • movitou věcí – kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy.

Pro podání žádosti postačí splnění jedné z výše uvedených podmínek. Dotaci lze poskytnout na obnovu fasád, na opravu a obnovu střechy a krovů, na opravu a obnovu veřejného interiéru, na opravu a obnovu vnitrobloku, dvoru a dvorků a na jiné práce související s obnovou a opravou památkově významných objektů (restaurování malovaných stropů, vstupní brány, ohradní zdi, náhrobků) a na obnovu movitých kulturních památek (restaurování varhan, oprava a restaurování oltářů, obrazů, soch a sousoší, plastik).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 65 % celkových nákladů památkové obnovy.

POZNÁMKA

Žádost o dotaci lze podat pouze na předepsaném elektronickém formuláři. Kontaktními osobami jsou Jarmila Střeláková (civilní objekty) a Ing. Jitka Kyseláková (církevní objekty, movité kulturní památky). Podrobné informace a kontakty naleznete v příloze a ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngZásady [PDF, 1.4 MB]

doc.pngVyhlášení [DOC, 47 kB]

Kontakt

Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

jarmila.strelakova@praha.eu

www.pamatky.praha.eu

Kontaktní osoba: Jarmila Střeláková

Telefon: 236 002 319

Telefon: 739 348 568

odeslat e-mailem vytisknout