PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Živá komunita

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Živá komunita

Datum ukončení: 31.12.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace VIA

KDY PODAT ŽÁDOST?

Hodnotící komise jedná průběžně, žádost lze podat během celého roku 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

  • Skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují.
  • Neziskové organizace založené především na dobrovolnické práci.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Nadace nabízí v rámci programu dva typy podpory – komunitní a rychlé granty. Komunitní granty podporují projekty, které přispívají ke zlepšení vztahů v komunitách, zvýší kvalitu veřejného prostoru a pomohou obnovit přirozený stav krajiny, například se jedná o úpravu zanedbaných míst, proměny parků, výsadby stromů, alejí apod. Dále se soustředí na obnovu drobných památek, mapování místní historie, oživování tradic a další aktivity.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

V rámci komunitních grantů mohou žadatelé získat finanční podporu až do výše 100.000 Kč, prostředky v rámci kampaně skrze portál Darujme.cz včetně bonusového příspěvku až do výše 20.000 Kč. Žadatelé budou moci využít také expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů.

POZNÁMKA

Podrobné informace k programu a vstupní dotazník naleznete ZDE.

Kontakt

Nadace Via
Dejvická 306/9
160 00 Praha 6 – Dejvice

via@nadacevia.cz

www.nadacevia.cz

Telefon: 608 538 083

odeslat e-mailem vytisknout