PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Zelené oázy 2023

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Zelené oázy 2023

Datum ukončení: 30.11.2022

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace Partnerství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. listopadu 2022.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem programu je podpora projektů realizovaných především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti. Projekty by měly přispívat k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst a aktivně zapojit veřejnost do přípravy a realizace. Jedná se například o úpravy parků, náměstí, návsí, ulic a přírodně či krajinářsky hodnotných lokalit. Dalším tématem je hospodaření s vodou, kde budou podpořeny například náhrady nepropustných povrchů za povrchy s lepší vsakovací schopností a čištění vodních lokalit.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše grantu činí 25.000 Kč, maximální představuje 140.000 Kč. Celkem bude rozděleno: 1.400.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a jeho podmínkách naleznete v příloze a ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngInformace o grantové výzvě [PDF, 460.6 kB]

Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

granty@nap.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

Kontaktní osoba: Radim Cenek

Telefon: 515 903 115

odeslat e-mailem vytisknout