PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Zelené oázy 2018

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Zelené oázy 2018

Datum ukončení: 31.10.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace Partnerství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 31. října 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem programu je podpora projektů realizovaných především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti. Projekty by měly přispívat k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst a aktivně zapojit veřejnost do přípravy a realizace. Jedná se například o úpravy parků, náměstí, návsí, ulic a přírodně či krajinářsky hodnotných lokalit. Dalším tématem je hospodaření s vodou, kde budou podpořeny například náhrady nepropustných povrchů za povrchy s lepší vsakovací schopností a čištění vodních lokalit.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše grantu činí 25.000 Kč, maximální představuje 140.000 Kč.

POZNÁMKA

Žádosti se podávají prostřednictvím on-line systému Grantys, který je k dispozici s dalšími informacemi ohledně programu ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 353 kB]

Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

zeleneoazy@nap.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

Telefon: 515 903 115

odeslat e-mailem vytisknout