PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Výsadba stromů 2018

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Výsadba stromů 2018

Datum ukončení: 30.04.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace Partnerství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. dubna 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje výsadbu stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí. Zároveň se soustředí na zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. U programu je povinný závazek následné péče na dobu minimálně 5 let.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše příspěvku je 10.000 Kč, maximální činí 30.000 Kč.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 132.8 kB]

Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

radim.cenek@nap.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

Kontaktní osoba: Radim Cenek

Telefon: 515 903 115

odeslat e-mailem vytisknout