PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018

Datum ukončení: 23.02.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 5. do 23. února 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávnění žadatelé se liší podle zaměření jednotlivých podprogramů a podle počtu obyvatel obce, podrobnou specifikaci naleznete v zásadách programu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V roce 2018 budou v rámci programu 129 660 podporovány podprogramy:

129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
– údržba a obnova stávajících památných staveb a objektů kulturněhistorických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí. Jedná se o tyto typy objektů: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy. Objekty musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů.

129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
– údržba a obnova historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea.

129 666 Údržba a oprava polních cest
– údržba a oprava zpevněných polních cest nebo jejich úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce. Polní cesty jsou směrově nerozdělené komunikace. Obnovené cesty musí být přístupné široké veřejnosti.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých podprogramů, podrobnější informace naleznete v zásadách programu.

POZNÁMKA

Zásady, které stanoví podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660, jsou k dispozici ZDE.

Kontakt

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

info@mze.cz

www.eagri.cz

Telefon: 221 811 111

odeslat e-mailem vytisknout