PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Datum ukončení: 24.02.2017

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 6. do 24. února.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávnění žadatelé se liší podle zaměření jednotlivých podprogramů a podle počtu obyvatel obce, podrobnou specifikaci naleznete v příloze.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků se dělí do pěti dílčích podprogramů podle zaměření:

129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
– údržba a obnova stávajících památných staveb a objektů kulturněhistorických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí. Jedná se o tyto typy objektů: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy. Objekty musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů.

129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
– údržba a obnova významných zemědělských historických objektů jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí. Objekty musí být veřejně přístupné. Jedná se zejména o obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Dále pak hasičské zbrojnice postavené do 31. prosince 1992. Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od něj.

129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
– údržba a obnova historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea.

129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
– vytvoření nebo obnova místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství. Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů.

129 666 Údržba a oprava polních cest
– údržba a oprava zpevněných polních cest nebo jejich úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce. Polní cesty jsou směrově nerozdělené komunikace. Obnovené cesty musí být přístupné široké veřejnosti a tím přinášet přínos obyvatelstvu v podobě zpřístupnění území.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých podprogramů, podrobnější informace naleznete v příloze.

POZNÁMKA

Zásady programu upravují klíčové změny, oba dokumenty naleznete v příloze. V podprogramech 129 662 a 129 663 lze při splnění daných podmínek žádat i o dotace na objekty, které jsou kulturními památkami. Další informace k poskytování dotace naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngZásady programu [PDF, 1.2 MB]

pdf.pngKlíčové změny zásad programu [PDF, 138.7 kB]

Kontakt

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

info@mze.cz

www.eagri.cz

Telefon: 221 812 425

odeslat e-mailem vytisknout