PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2024

Datum ukončení: 14.02.2024

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 1. do 14. února 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být obec, spolek, nadace a nadační fond, zájmové sdružení právnických osob, obecně prospěšná společnost, vlastník objektu či pozemku nebo uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje údržbu a obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturněhistorických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí. Jedná se o tyto typy objektů: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Objekty musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti do tří metrů.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace činí 15.000 Kč, maximální představuje 300.000 Kč.

POZNÁMKA

Další informace o programu jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 587.2 kB]

Kontakt

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

info@mze.cz

www.eagri.cz

Telefon: 221 811 111

odeslat e-mailem vytisknout