PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020

Datum ukončení: 21.02.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 3. do 21. února 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být obec, spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob, obecně prospěšná společnost, vlastník objektu či pozemku nebo uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V roce 2020 budou dotace poskytnuty v podprogramu 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Podpořena bude údržba a obnova stávajících památných staveb a objektů kulturněhistorických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí. Jedná se o tyto typy objektů: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Objekty musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti do tří metrů.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace činí 15.000 Kč, maximální představuje 200.000 Kč.

POZNÁMKA

Zásady, které stanoví podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660, jsou k dispozici ZDE.

Kontakt

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha

info@mze.cz

www.eagri.cz

Telefon: 221 811 111

odeslat e-mailem vytisknout