PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Stromy 2024, 2. kolo

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Stromy 2024, 2. kolo

Datum ukončení: 31.07.2024

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace ČEZ

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost v druhém grantovém kole je možné předložit od 1. června do 31. července 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V grantovém řízení je podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.

Zejména se jedná o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, podél vodotečí a návesních nádrží, liniových dřevin, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalit.

Bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných – kulovité, sloupovité, pyramidální).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše grantového příspěvku činí 150.000 Kč, odvíjí se od počtu a druhu dřevin.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 198.1 kB]

Kontakt

Nadace ČEZ
Duhová 1531/3
140 00 Praha

jana.hrdinova@cez.cz

www.nadacecez.cz

Kontaktní osoba: Jana Hrdinová

Telefon: 211 046 725

odeslat e-mailem vytisknout