PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Stromy 2021

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Stromy 2021

Datum ukončení: 26.02.2021

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace ČEZ

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost v prvním grantovém kole je možné předložit od 1. do 26. února 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V grantovém řízení bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Zejména se jedná o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalit.

Bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných – kulovité, sloupovité, pyramidální).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše grantového příspěvku činí 150.000 Kč, odvíjí se podle počtu a druhu dřevin.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 133.1 kB]

Kontakt

Nadace ČEZ
Duhová 1531/3
140 00 Praha

info@nadacecez.cz

www.nadacecez.cz

Telefon: 211 046 725

odeslat e-mailem vytisknout