PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Sázíme na české sady a aleje 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Sázíme na české sady a aleje 2024

Datum ukončení: 23.05.2024

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace Tipsport

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat do 23. května 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli mohou být obce a svazky obcí, zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, evidované církevní právnické osoby.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje výsadby českých sadů a alejí a návrat tradičních odrůd ovocných stromů a původních listnatých dřevin do české krajiny. Z grantu lze financovat:

  • sazenice stromů a keřů;
  • kotvící materiál a ochranu proti okusu (kůly, příčky, úvazy, pletivo, hřebíky);
  • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby;
  • zapůjčení nářadí k výsadbě;
  • odborné vedení výsadby včetně proškolení dobrovolníků.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální částka grantového příspěvku je 100.000 Kč s tím, že lze sázet buď pouze ovocné nebo listnaté stromy, nebo jejich kombinace spolu s keři. Podmínkou je minimální počet stromů 15 kusů.

POZNÁMKA

Bližší informace o grantové výzvě naleznete v příloze a ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 463.5 kB]

Kontakt

Nadace Tipsport
Politických vězňů 156
266 01 Beroun

martina.piskytlova@nadacetipsport.cz

www.nadacetipsport.cz

Kontaktní osoba: Martina Piškytlová

odeslat e-mailem vytisknout