PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Sázíme budoucnost: granty do 150.000 Kč

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Sázíme budoucnost: granty do 150.000 Kč

Datum ukončení: 08.01.2024

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace Partnerství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 8. ledna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu s výjimkou politických stran a hnutí. Za prokazatelný vztah se považuje zejména: pro fyzickou osobu trvalé bydliště, nájemní smlouva nebo vlastnictví pozemku, pro právnické osoby sídlo provozovny nebo vlastnictví pozemku.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Tato grantová výzva je určena pouze na výsadby realizované na jaře 2024. Podporovanou aktivitou jsou výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů a péče o vysazenou zeleň. Stromy musí být vysazeny pouze na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel. Za veřejně přístupné místo je považováno takové, které slouží k obecnému užívání.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše příspěvku představuje 150.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a jeho podmínkách naleznete v příloze a ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 1.4 MB]

Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

granty@nap.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

Kontaktní osoba: Radim Cenek

Telefon: 515 903 115

odeslat e-mailem vytisknout