PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>> Rozvoj vojenských tradic

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Rozvoj vojenských tradic

Datum ukončení: 30.09.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo obrany

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. září 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněným žadatelem je nestátní nezisková organizace, a to:

  • spolky a pobočné spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • nadace a nadační fondy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
  • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je určena na financování veřejně prospěšného projektu. Podporované činnosti:

  • Uskutečnění dlouhodobých či trvalých výstav a provozování výstavní činnosti spojené s vojenskými tradicemi, historickými událostmi světových válek a jinými válečnými událostmi, nasazení našich jednotek v jednotlivých bojových operacích nebo připomínání vojenských osobností. Dále ukázky výstroje, techniky, výzbroje či výcviku. Za dlouhodobou či trvalou výstavu se považuje stálá expozice mající charakter trvalé výstavy přístupné veřejnosti nepřetržitě alespoň po dobu devíti měsíců v průběhu jednoho kalendářního roku nebo kontinuálně na sebe navazující výstavy a expozice realizované v průběhu jednoho kalendářního roku, přičemž tyto výstavy musí být přístupné veřejnosti v součtu alespoň šest měsíců v průběhu jednoho kalendářního roku.
  • Uskutečnění veřejných pietních aktů k uctění památky padlých vojáků, při kterých je zabezpečena i účast válečných veteránů. Činnosti spojené s oslavami státoprávních výročí a připomínání si obětí světových válek. Oslavy a připomínání významných válečných událostí, osvobození obcí, ukončení světových válek, nasazení našich jednotek v jednotlivých bojových operacích nebo připomínání životních výročí vojenských osobností. Dále organizace přednášek, besed, výstav, seminářů, tematických a projektových dnů na dané téma, ukázky výstroje, techniky, výzbroje či výcviku.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. V odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace nad 70 % celkových nákladů uvedených v projektu.

POZNÁMKA

Další dokumenty ke stažení a informace k podávání elektronické žádosti naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 1.1 MB]

Kontakt

Ministerstvo obrany
Náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

kratochviloval@amiv.cz

mocr.army.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kratochvílová

Telefon: 973 225 912

odeslat e-mailem vytisknout