PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Datum ukončení: 16.07.2019

Územní působnost: Karlovarský kraj Moravskoslezský kraj Ústecký kraj

Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti je možné předkládat do 16. července 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Příjemcem dotace mohou být kraje a obce ležící na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský), nebo v hospodářsky problémových regionech dle Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem podpory je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy o velikosti do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský). Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout výkupy nemovitostí, přípravnou a projekční činnost, odstranění nevyužitých staveb, regeneraci brownfieldu (i sadové úpravy), rekonstrukci či modernizaci a inženýrskou činnost.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1.000.000 Kč, maximální představuje 50.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Administrováním programu je pověřena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Podmínky programu naleznete v příloze, další důležité dokumenty jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla [PDF, 354.2 kB]

pdf.pngVýzva [PDF, 429.4 kB]

Kontakt

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

brownfieldy@czechinvest.org

www.czechinvest.org

Telefon: 296 342 738

odeslat e-mailem vytisknout