PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí

Datum ukončení: 21.09.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo zahraničních věcí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Uzávěrka pro příjem žádostí je 21. září 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností a ústavy.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je určena na podporu uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit a na péči o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být přidělena dotace až do výše 100 % nákladů.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o programu a další důležité dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngProgram [DOC, 125 kB]

Kontakt

Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1

ovdk_sekretariat@mzv.cz

www.mzv.cz

Telefon: 224 182 836

odeslat e-mailem vytisknout