PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty

Datum ukončení: 14.08.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost o dotaci v mimořádné výzvě Ministerstva kultury lze podat do 14. srpna 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být pouze právnická osoba zřizovaná krajem či obcí vlastnící či spravující sbírku muzejní povahy zapsanou v Centrální evidenci sbírek

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Finanční prostředky z dotačního programu mohou být použity ve dvou tematických okruzích:

  • okruh 1: krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů organizace u zrušených, omezených a pozastavených projektů;
  • okruh 2: kompenzace nákladů prokazatelně spojených se ztíženým návratem či vývozem sbírkových předmětů způsobeným uzavřením hranic České republiky.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 270.2 kB]

docx.pngŽádost [DOCX, 61.5 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 00 Praha 1

vyzva.covid@mkcr.cz

www.mkcr.cz

odeslat e-mailem vytisknout