PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Program restaurování movitých kulturních památek

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program restaurování movitých kulturních památek

Datum ukončení: 30.06.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. června 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro vlastníky movitých kulturních památek (fyzické a právnické osoby).

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Z programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Jedná se například o oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech, a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného nebo užitého umění.

POZNÁMKA

Návrhy na zařazení akce restaurování movité kulturní památky do programu jsou přijímány prostřednictvím místně příslušných územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu. Podrobnější informace a dokumenty ke stažení naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVyhlášení dotačního programu [PDF, 221.7 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče
Maltézské nám. 1
118 00 Praha 1

barbora.vavrovahanusova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Vávrová Hanušová

Telefon: 257 085 467

odeslat e-mailem vytisknout