PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>> Program restaurování kulturních památek na rok 2025

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program restaurování kulturních památek na rok 2025

Datum ukončení: 30.06.2024

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. června 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro vlastníky movitých kulturních památek (fyzické a právnické osoby).

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Z programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovněvzdělávací nebo náboženské účely.

Jedná se například o oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech, a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného nebo užitého umění.

POZNÁMKA

Návrhy na zařazení akce restaurování movité kulturní památky do programu jsou přijímány prostřednictvím místně příslušných územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu. Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 222.4 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 00 Praha 1

barbora.vavrova@mk.gov.cz

www.mk.gov.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Vávrová Hanušová

Telefon: 257 085 467

odeslat e-mailem vytisknout