PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Datum ukončení: 31.01.2021

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 31. ledna 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro vlastníky kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví, případně pro správce, pokud jde o majetek České republiky.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je určen na obnovu a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky nebo boží muka. Také se soustředí na obnovu venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad a dalších památek, které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Příspěvek může tvořit maximálně 80 % ze smluvní ceny díla nebo z ceny nakoupeného a v daném kalendářním roce zabudovaného stavebního materiálu, pokud jde o obnovu prováděnou svépomocí. Maximální hranice příspěvku se určuje přímou úměrou mezi výší příspěvku a smluvní cenou. Do programu jsou zařazeny pouze akce obnovy kulturních památek, jejichž náklady nepřesáhnou 2.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Návrhy na zařazení akcí obnovy nemovitých kulturních památek do programu jsou přijímány na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu. Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 311.5 kB]

pdf.pngNávrh na zařazení akce [PDF, 229.4 kB]

pdf.pngPokyn [PDF, 394.4 kB]

pdf.pngOpatření [PDF, 529.8 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

jarmila.chytilikova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Chytiliková

Telefon: 257 085 437

Telefon: 702 091 663

odeslat e-mailem vytisknout