PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Program Kultura – Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program Kultura – Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví

Datum ukončení: 01.11.2021

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo financí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 1. listopadu 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby – vlastníci a správci movitého a nemovitého kulturního dědictví. Tedy ziskové i neziskové organizace včetně nestátních neziskových organizací zřízených jako právnické osoby v České republice nebo mezinárodních organizací či jejich agentur působících v České republice.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V rámci nemovitého kulturního dědictví se podpora týká inovativního využití nemovitých kulturních památek, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek. Jedná se nejen o stavební objekty a jejich soubory, ale i o krajinářské a zahradní kompozice jako součást kulturní krajiny.

U movitého kulturního dědictví se podpora týká inovativního využití:

  • sbírkových předmětů a sbírek muzejní povahy evidovaných v Centrální evidenci sbírek;
  • movitých kulturních památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek;
  • písemného kulturního dědictví, respektive jeho nejvýznamnější části. Digitalizován, odborně zpracován a prezentován může být nejen historický fond evidovaný v Centrální evidenci sbírek a v Ústředním seznamu kulturních památek, ale rovněž unikátní novodobé fondy knihoven evidované v evidenci Ministerstva kultury.

Budou podpořeny trvalé, opakované nebo jednorázové nekomerční aktivity sloužící veřejnosti zaměřené na inovativní využívání kulturního dědictví a aktivity, které v této souvislosti propojí podnikatelskou sféru, místní samosprávu, neziskový sektor a vlastníky/správce kulturního dědictví. Projekty mohou mít komunitní a regionální rozsah vycházející ze znalosti lokálních potřeb. Konkrétní příklady naleznete v přiložené Výzvě.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše grantu je 1 325 000 Kč, maximální výše grantu je 6 625 000 Kč.

POZNÁMKA

Program vyhlašuje Ministerstvo financí (jako zprostředkovatel) ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 431.3 kB]

pdf.pngPokyn pro žadatele [PDF, 1.5 MB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 00 Praha 1

fondyehp@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Hrdlička

Telefon: 702 010 459

odeslat e-mailem vytisknout