PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Program Kultura – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program Kultura – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

Datum ukončení: 30.04.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo financí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. dubna 2020. Termín byl prodloužen z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. (Původní termín byl od 15. ledna do 31. března 2020).

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou subjekty vlastnící či provozující kulturní dědictví. Tedy ziskové i neziskové organizace včetně nestátních neziskových organizací zřízených jako právnická osoba v České republice nebo mezinárodních organizací či jejich agentur působících v České republice.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V oblasti revitalizace nemovitého a movitého kulturního dědictví je hlavním zájmem posílit jeho správu v souvislosti s revitalizací a přispět k regionálnímu rozvoji. Podpora je zaměřena především na regionálně a místně významné nemovité a movité kulturní dědictví s potenciálně výrazným dopadem na sociální a ekonomický rozvoj dané lokality. Podpořeny budou aktivity, které památku nejen ochrání a obnoví, ale také ji v maximální míře zpřístupní veřejnosti prostřednictvím osvětových aktivit a inovativních způsobů prezentace. Program se týká následujících aktivit:

  • stavební a nestavební úpravy a opravy nemovitých kulturních památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování;
  • prezentace a zpřístupnění široké veřejnosti a transformace pro vhodné využívání;
  • úpravy pro nové využití nemovitého kulturního dědictví;
  • vytváření optimálního prostředí pro uložení a zajištění péče o movité kulturní památky, sbírky a knihovní fondy;
  • restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující dlouhodobé uchování a veškeré činnosti směřující k jejich zpřístupnění a dalšímu využití;
  • povinné zpřístupnění kulturního dědictví a jeho prezentace jako nedílná součást projektu;
  • povinné zpracování a realizace podnikatelských strategií jako nedílná součást projektu.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše grantu je 5.140.000 Kč, maximální činí 38.550.000 Kč.

POZNÁMKA

Program vyhlašuje Ministerstvo financí jako zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research. Žádosti o grant lze předkládat výhradně prostřednictvím informačního sytému CEDR. Bližší informace k programu a další potřebné dokumenty a přílohy k žádosti naleznete ZDE.

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 00 Praha 1

fondyehp@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Hrdlička

Telefon: 702 010 459

odeslat e-mailem vytisknout