PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

Datum ukončení: 15.12.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Uzávěrka příjmu žádostí je 15. prosince 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

V rámci prvního okruhu jsou oprávněnými žadateli vlastníci nebo správci muzejních sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek, mimo příspěvkové organizace zřizované ministerstvem. Ve druhém okruhu se jedná o muzejní organizace s akreditací MŠMT k provádění vzdělávacích programů, školy, které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, vysoké školy a fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky programu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace jsou udělovány ve dvou tematických okruzích:

  • edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury;
  • edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovy v oblasti kultury.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 150.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace k dotačnímu programu a dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 248.5 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Eva.Teuerova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Teuerová

odeslat e-mailem vytisknout