PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Datum ukončení: 15.02.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Uzávěrka příjmu žádostí je 15. února 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pouze pro garanty (zřizovatele) muzeí a galerií spravujících sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury, tedy územní samosprávné celky, jimiž jsou kraje a obce.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Zájemci mohou žádat o dotace na realizaci projektů ve dvou okruzích:

Prezentace sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem:

  • zhotovení digitální prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů (při zpracování technologií 3D nejméně 20 sbírkových předmětů) včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu) 
  • zhotovení 3D virtuální prezentace muzejní expozice, virtuální výstavy ze sbírek muzea nebo vzhled či funkční užití (minimálně 20) vybraných sbírkových předmětů na webu muzea s propojením na webový portál eSbírky.cz
  • zpracování popularizačních videí k vybraným (nejméně 5) sbírkovým předmětům a jejich zveřejnění na stránkách muzea/galerie, za účelem zpřístupňování informací o sbírce 

Prezentace sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek:

  • vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou
  • vydání odborné publikace vycházející alespoň částečně ze sbírkového fondu žadatele
  • vydání výroční publikace instituce

POZNÁMKA

Bližší informace k dotačnímu programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva dotačního programu [PDF, 280.8 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury, samostatné oddělení muzeí
Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1 – Malá Strana

tereza.habartova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Tereza Habartová

Telefon: 257 085 472

odeslat e-mailem vytisknout