PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora projektů spolků a pobočných spolků

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora projektů spolků a pobočných spolků

Datum ukončení: 30.09.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 30. září 2020.

MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro spolky a pobočné spolky.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Zahrnuje tyto tematické okruhy:

  1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných, např. vytváření vzdělávacích programů, virtuálních výstav a haptických expozic, vydávání speciálních průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým.
  2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj s celostátním nebo mezinárodním významem.
  3. Dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu: vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod.
  4. Zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění, pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými událostmi a ve spolupráci s paměťovými institucemi.

POZNÁMKA

Bližší informace k dotačnímu programu a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngProgram [DOC, 111 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

erzika.kubinova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Eržika Kubínová, Ph.D.

Telefon: 257 085 452

odeslat e-mailem vytisknout