PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Datum ukončení: 28.02.2021

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost podává vlastník kulturní památky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února 2021. Obec s rozšířenou působností posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury do 31. března 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro vlastníky kulturních památek, žádosti podávají prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je určen na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Popřípadě je možné finanční prostředky využít na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Dále program podporuje obnovu movitých kulturních památek, pokud se nejedná o restaurování, např. obnovu kolejových vozidel, strojů apod.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše příspěvku je závislá na kvótě určené příslušné obce s rozšířenou působností, na množství podaných žádostí o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností a na celkové částce přidělené programu.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 223.4 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 00 Praha

tomas.srb@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Srb

Telefon: 257 085 417

odeslat e-mailem vytisknout