PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Datum ukončení: 28.02.2019

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 28. února 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro vlastníky kulturních památek, žádosti podávají prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Popřípadě je možné finanční prostředky využít na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Dále také na obnovu movitých kulturních památek, pokud se nejedná o restaurování, např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše příspěvku je 50.000 Kč. Výjimka platí pouze tehdy, když je kvóta pro příslušnou obec s rozšířenou působností nižší než 100.000 Kč. V tom případě může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky.

POZNÁMKA

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc poskytuje vlastníkům ministerstvo, případně obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ústředním koordinátorem je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury. Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

docx.pngZásady programu [DOCX, 31.2 kB]

docx.pngPodmínky [DOCX, 20.7 kB]

docx.pngŽádost [DOCX, 56.8 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha

epodatelna@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Telefon: 257 085 111

odeslat e-mailem vytisknout