PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v roce 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v roce 2024

Datum ukončení: 30.04.2024

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo dopravy

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 20. února do 30. dubna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci může žádat vlastník historického železničního kolejového vozidla nebo subjekt, který prokáže právo k užívání tohoto vozidla a souhlas vlastníka s obnovou.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace se poskytuje na uvedení historického železničního vozidla do původního stavu, a to formou opravy, uvedení do provozuschopného stavu, údržby nebo obnovy hmotného dlouhodobého majetku – železničního vozidla.

Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího, provozuschopného nebo vystavovatelného stavu. Údržbou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobnější závady. Obnovou historického železničního kolejového vozidla se rozumí zejména obnova:

  • vnějšího opláštění (lak, popisky apod.);
  • pojezdu (dvojkolí, podvozky apod.);
  • skříně vozidla (konstrukční části, madla, svítilny apod.);
  • mechanických částí (parní stroje, trakční motory, převodovky, brzdové soustavy apod.);
  • vnitřních rozvodů (vodovodní, elektrické apod.);
  • interiéru (oddíl pro cestující, služební oddíl, stanoviště strojvedoucího apod.).

Za historické se považuje drážní vozidlo, které je zachované pro muzejní či dokumentační účely, případně je využíváno pro příležitostný provoz.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace je poskytována do výše 80 % neinvestičních nákladů bez DPH.

POZNÁMKA

Bližší informace k programu a další dokumenty jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 1.4 MB]

Kontakt

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

pavlina.tomkova@mdcr.cz

www.mdcr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Tomková

Telefon: 225 131 354

odeslat e-mailem vytisknout