PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel

Datum ukončení: 30.05.2022

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo dopravy

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. května 2022.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci může žádat vlastník historického železničního kolejového vozidla nebo subjekt, který prokáže právo k užívání tohoto vozidla a souhlas vlastníka s obnovou.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program sleduje hlavní dva cíle, jedná se o provozuschopnost a vystavovatelnost historických železničních kolejových vozidel. Podpora je poskytována na opravu nebo údržbu historického železničního kolejového vozidla. Za historické se považuje drážní vozidlo, které je zachované pro muzejní či dokumentační účely, případně je využíváno pro příležitostný provoz. Především se jedná o obnovu:

  • vnějšího opláštění (lak, popisky apod.);
  • pojezdu (dvojkolí, podvozky, apod.);
  • skříně vozidla (konstrukční části, madla, svítilny apod.);
  • mechanických částí (parní stroje, trakční motory, převodovky, brzdové soustavy apod.);
  • vnitřních rozvodů (vodovodní, elektrické, apod.);
  • interiéru (oddíl pro cestující, služební oddíl, stanoviště strojvedoucího apod.).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace je poskytována do výše 80 % neinvestičních nákladů bez DPH.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 1.7 MB]

pdf.pngProgram [PDF, 953.1 kB]

Kontakt

Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

posta@mdcr.cz

www.mdcr.cz

Telefon: 225 131 111

odeslat e-mailem vytisknout