PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora obnovy a rozvoje venkova

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Datum ukončení: 21.12.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 21. prosince 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

U dotačního titulu 117d8210D může být účastníkem obec, která v soutěži Vesnice roku 2018 a 2019 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo na 1.–3. místě v celostátním kole této soutěže. Dotační titul 117d8210K je určen pro obce do 3 000 obyvatel, nebo dobrovolný svazek obcí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Žádosti o dotaci je možné podávat v rámci několika dotačních titulů, na péči o památky či veřejná prostranství se soustředí tyto:

  • Dotační titul 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku je určen na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Titul lze využít například na obnovu radnic, škol, sakrálních staveb, hřbitovů a drobných objektů. Dále podporuje komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu veřejné zeleně a další projekty.
  • Dotační titul 117d8210K – Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí se zaměřuje na prezentaci úspěšných projektů určených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním obsahem, výměnu zkušeností při přípravě projektů s tímto zaměřením a na odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace je pro jednotlivé dotační tituly různá, konkrétní podmínky jsou uvedeny v zásadách programu.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k dotaci a další dokumenty naleznete ZDE. V dotačním titulu Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí je kontaktní osobou Mgr. Jana Kratochvílová (Jana.Kratochvilova@mmr.cz).

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 477 kB]

pdf.pngZásady [PDF, 553.9 kB]

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Helena.Kurova@mmr.cz

www.mmr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Helena Kůrová

odeslat e-mailem vytisknout