PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora obnovy a rozvoje venkova

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Datum ukončení: 28.02.2019

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 28. února 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

U dotačního titulu 117d8210D může být účastníkem podprogramu obec, která v soutěži Vesnice roku 2018 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy nebo na 1.–3. místě v celostátním kole této soutěže. Dotační titul 117d8210G je určen pro obce do 3 000 obyvatel.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Žádosti o dotaci je možné podávat v rámci několika dotačních titulů, na péči o památky či veřejná prostranství se soustředí tyto:

  • Dotační titul 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku je určen na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Titul lze využít například na obnovu radnic, škol, sakrálních staveb, hřbitovů a drobných objektů. Dále podporuje komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu veřejné zeleně a další projekty.
  • Dotační titul 117d8210G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů se zaměřuje na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž. Dále podporuje také obnovu hřbitovů a hřbitovních zdí.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace je pro jednotlivé dotační tituly různá, konkrétní podmínky jsou uvedeny v zásadách programu.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k dotaci a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 310.9 kB]

pdf.pngZásady [PDF, 472.7 kB]

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

info@mmr.cz

www.mmr.cz

Telefon: 224 861 282

Telefon: 224 861 138

odeslat e-mailem vytisknout