PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora obnovy a rozvoje venkova

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Datum ukončení: 15.01.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 15. ledna 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

U dotačního titulu č. 1 je účastníkem podprogramu obec, která v soutěži Vesnice roku 2017 získala ocenění Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy nebo byla oceněna Zlatou stuhou či se umístila na 1.–3. místě v celostátním kole této soutěže a obec, která s titulem Zelená stuha ČR roku 2017 bude reprezentovat Českou republiku na evropské úrovni. Dotační titul č. 2 je určen pro obce do 3 000 obyvatel a svazky obcí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Žádosti o dotaci je možné podávat v rámci několika dotačních titulů, na péči o památky či veřejná prostranství se soustředí tyto:

  • Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku je určen na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Titul lze využít například na obnovu radnic, škol, sakrálních staveb, hřbitovů a drobných objektů. Dále podporuje komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu veřejné zeleně a další projekty.
  • Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci se zaměřuje na akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě (případně také realizaci) se prokazatelně podílely děti a mládež. Jedná se o úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně či rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace je pro jednotlivé dotační tituly různá, konkrétní podmínky jsou uvedeny v zásadách programu.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k dotaci a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 155 kB]

pdf.pngZásady [PDF, 296.2 kB]

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

info@mmr.cz

www.mmr.cz

Telefon: 224 861 282

Telefon: 224 861 138

odeslat e-mailem vytisknout