PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017

Datum ukončení: 30.12.2016

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 30. prosince 2016.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

U dotačního titulu č. 1 je účastníkem podprogramu obec, která získala modrou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 nebo se umístila na 1.–3. místě v celostátním kole této soutěže. Dotační titul č. 2 a č. 4 je určen pro obce do 3000 obyvatel a svazky obcí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku je určen na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Ohledně památek se soustředí např. na obnovu sakrálních staveb, hřbitovů a drobných staveb. Dále podporuje komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu veřejné zeleně a další projekty.

Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci se zaměřuje na akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se prokazatelně podílely děti a mládež. Jedná se o obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství, obnovu veřejné zeleně apod.

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci se soustředí na akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, v jejím majetku a nejsou prohlášeny kulturní památkou. Jedná se zejména o obnovu těchto staveb:

  • kaple, kaplička, márnice;
  • socha;
  • boží muka, kříž;
  • úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace je pro jednotlivé dotační tituly různá, konkrétní podmínky jsou uvedeny v zásadách programu.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k dotaci a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 153.9 kB]

pdf.pngProgram [PDF, 376.4 kB]

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

info@mmr.cz

www.mmr.cz

Telefon: 224 861 282

odeslat e-mailem vytisknout