PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora kulturních aktivit v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora kulturních aktivit v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Datum ukončení: 13.10.2019

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Uzávěrka příjmu žádostí je 13. října 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro spolky a pobočné spolky.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem programu je podpora projektů spolků a pobočných spolků, které se věnují kulturním aktivitám v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Tematickými okruhy jsou:

  • prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných, např. vytváření vzdělávacích programů, virtuálních výstav a haptických expozic, vydávání speciálních průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým;
  • zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod. zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem;
  • dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu, vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod.;
  • zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění, pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými událostmi a ve spolupráci s paměťovými institucemi.

POZNÁMKA

Bližší informace k dotačnímu programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngProgram [DOC, 110 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

erzika.kubinova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Eržika Kubínová, Ph.D.

Telefon: 257 085 452

odeslat e-mailem vytisknout