PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Otevřená soutěž o poskytnutí nadačního příspěvku 2023

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Otevřená soutěž o poskytnutí nadačního příspěvku 2023

Datum ukončení: 30.04.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

KDY PODAT ŽÁDOST? 

Žádost je možné podat do 30. dubna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK?

Nadační příspěvek je určen pro vlastníky kulturních památek, případně pro osoby, které mají s vlastníkem uzavřenou smlouvu na užívání objektu a předloží souhlas s plánovanými úpravami. Seznam subjektů vyloučených z účasti na otevřeném výběrovém řízení naleznete v přiložených pravidlech. 

NA CO JE NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK POSKYTOVÁN?

Témata grantových projektů, které nadace podporuje, jsou rozdělena do dvou skupin:

I. Podpora kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů

 • Popularizace zejména barokní hudební kultury
 • Divadlo 17. a 18. století
 • Osvětové a popularizační akce
 • Propagace barokní divadelní kultury prostřednictvím moderních informačních technologií – DVD, audio, internet
 • Výzkumné a badatelské projekty, zaměřené na poznání barokní divadelní kultury a aristokratických zábav 17. a 18. století
 • Produkce a výzkum hudebních a divadelních představení s důrazem na příslušnost k českokrumlovskému zámeckému areálu, regionu, potažmo jihočeskému kraji
 • Vzdělávací a kulturní projekty zaměřující se na dobu baroka, s důrazem na příslušnost k českokrumlovskému zámeckému areálu, regionu, potažmo jihočeskému kraji pro děti a mládež

II. Ochrana kulturních památek

 • Restaurování a rekonstrukce památek, zvláště zámeckých historických divadel, vnitřního vybavení a fondů teatrálií, aristokratických sídel a ostatních cenných památek na území ČR
 • Odborné studie zaměřené na evidenci divadelních fondů, obnovu a oživení zámeckých historických divadel
 • Popularizace památkového kulturního dědictví s důrazem na posilování vztahu místní komunity k památkám – výstavy, přednášky, besedy, benefiční akce, workshopy
 • Vzdělávání mladé generace – návštěvy kulturních památek, pracovní dílny, besedy, pracovní setkání, studijní cesty či pobyty, badatelská činnost
 • Výzkumné projekty související s barokní kulturou
 • Podpora publikační a vydavatelské činnosti
 • Studium a výzkum barokní jevištní techniky
 • Podpora studijních cest souvisejících s poznáním evropské barokní divadelní kultury

 JAKÁ JE VÝŠE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU?

Minimální výše příspěvku činí 10.000 Kč, maximální představuje až 80.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngPravidla grantové soutěže [DOC, 50.5 kB]

doc.pngTémata [DOC, 32.5 kB]

Kontakt

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Zámek 59
381 01 Český Krumlov

foundation@baroque-theatre-ckrumlov.cz

www.baroque-theatre-ckrumlov.cz

Kontaktní osoba: Ing. Hana Hlaváčová

Telefon: 775 067 313

odeslat e-mailem vytisknout