PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Národní program Životní prostředí

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Národní program Životní prostředí

Datum ukončení: 30.03.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 30. března 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou požádat fyzické a právnické osoby včetně organizačních složek státu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem prioritní oblasti Životní prostředí ve městech a obcích je zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě a rovněž zakládání a obnova ploch izolační zeleně. Mezi podporované aktivity například patří:

  • zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.);
  • zakládání a obnova ploch izolační zeleně, tj. souvislých pásových porostů stromů a keřů v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti;
  • mezi doplňkové aktivity k výše uvedenému patří pořízení nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků a další akce.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % celkových způsobilých výdajů. Pro projekty v obcích do 500 obyvatel (včetně) činí maximálně 2.000.000 Kč, v obcích nad 500 obyvatel představuje maximálně 150.000 Kč.

POZNÁMKA

Další programové dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 1.8 MB]

Kontakt

Státní fond životního prostředí
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

romana.rajnysova@sfzp.cz

www.sfzp.cz

Kontaktní osoba: Ing. Romana Rajnyšová

Telefon: 267 994 159

odeslat e-mailem vytisknout