PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Nadační příspěvky 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Nadační příspěvky 2024

Datum ukončení: 30.04.2024

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. dubna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK?

Nadační příspěvek je určen pro vlastníky kulturních památek, případně pro osoby, které mají s vlastníkem uzavřenou smlouvu na užívání objektu a předloží souhlas s plánovanými úpravami. Seznam subjektů vyloučených z účasti na otevřeném výběrovém řízení naleznete v příloze v pravidlech.

NA CO JE NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK POSKYTOVÁN?

Témata grantových projektů, které nadace podporuje, jsou rozděleny do dvou skupin:

I. Podpora kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů

 • popularizace zejména barokní hudební kultury – živé produkce barokních a dalších hudebních děl s důrazem na příslušnost k českokrumlovskému zámeckému areálu, regionu, potažmo Jihočeskému kraji, hudební výzkum;
 • divadlo 17. a 18. století – vzdělávací projekty zaměřené na mladou generaci s důrazem na vysokou míru autenticity dobového přednesu a projevu (workshopy, kursy barokní techniky tance, zpěvu a hry na hudební nástroje, experimentální produkce) s důrazem na příslušnost k českokrumlovskému zámeckému areálu, regionu, potažmo Jihočeskému kraji;
 • osvětové a popularizační akce – výstavy, přednášky a publikační projekty v oblasti barokní divadelní kultury;
 • propagace barokní divadelní kultury prostřednictvím moderních informačních technologií (DVD, audio, internet), výstupy projektů nesmí být využívány ke komerčním účelům;
 • výzkumné a badatelské projekty zaměřené na poznání barokní divadelní kultury a aristokratických zábav 17. a 18. století;
 • produkce a výzkum hudebních a divadelních představení s důrazem na příslušnost k českokrumlovskému zámeckému areálu, regionu, potažmo Jihočeskému kraji;
 • vzdělávací a kulturní projekty zaměřující se na dobu baroka s důrazem na příslušnost k českokrumlovskému zámeckému areálu, regionu, potažmo Jihočeskému kraji pro děti a mládež.

II. Ochrana kulturních památek

 • restaurování a rekonstrukce památek, zvláště zámeckých historických divadel, vnitřního vybavení a fondů teatrálií, aristokratických sídel a ostatních cenných památek na území České republiky;
 • odborné studie zaměřené na evidenci divadelních fondů, obnovu a oživení zámeckých historických divadel;
 • popularizace památkového kulturního dědictví s důrazem na posilování vztahu místní komunity k památkám – výstavy, přednášky, besedy, benefiční akce, workshopy;
 • vzdělávání mladé generace – návštěvy kulturních památek, pracovní dílny, besedy, pracovní setkání, studijní cesty či pobyty, badatelská činnost;
 • výzkumné projekty související s barokní kulturou;
 • podpora publikační a vydavatelské činnosti;
 • studium a výzkum barokní jevištní techniky;
 • podpora studijních cest souvisejících s poznáním evropské barokní divadelní kultury.

JAKÁ JE VÝŠE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU?

Minimální výše příspěvku činí 10.000 Kč, maximální představuje až 100.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngPravidla [DOC, 51 kB]

doc.pngTémata [DOC, 32.5 kB]

Kontakt

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Zámek 59
381 01 Český Krumlov

foundation@baroque-theatre-ckrumlov.cz

www.baroque-theatre-ckrumlov.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Pavel Slavko

Telefon: 775 067 313

odeslat e-mailem vytisknout