PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Místo, kde žijeme

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Místo, kde žijeme

Datum ukončení: 31.12.2024

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace VIA

KDY PODAT ŽÁDOST?

Program je vyhlášen po celý rok do vyčerpání finančních prostředků, nejsou stanoveny uzávěrky.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou neformální skupiny alespoň tří lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod. Pokud je projekt zaměřený na lepší zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a plánování veřejného prostoru, může být žadatelem i obec do 5 000 obyvatel.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí, aby se více zajímali o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, navzájem si důvěřovali, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině. Místní komunita by měla být zapojena do všech fází projektu.

V oblasti kulturního dědictví patří mezi podporované aktivity například obnova drobných památek svépomocí, mapování historie a oživování místních zapomenutých tradic, úklid ve veřejném prostoru, úprava zanedbaných míst, revitalizace parků, vytvoření naučné stezky a informační tabule apod.

V rámci péče o krajinu je to například sousedská výsadba alejí, společná obnova remízků, tvorba tůní, čištění studánek, ošetření stromů, kosení luk apod.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Program nabízí několik druhů podpory:

  • grant až do výše 100.000 Kč;
  • grant do 20.000 Kč s rychlejším vyhodnocením a jednodušším procesem vyúčtování;
  • grant ve formě zdvojnásobení částky vybrané v kampani na Darujme.cz až do výše 20.000 Kč.

POZNÁMKA

Prvním krokem je odeslání vstupního dotazníku, po něm následuje konzultace se zástupci nadace ohledně nejvhodnější podpory. Teprve poté lze podat žádost. Vstupní dotazník a další informace naleznete ZDE.

Kontakt

Nadace VIA
Dejvická 306/9
160 00 Praha 6 – Dejvice

klara.duskova@nadacevia.cz

www.nadacevia.cz

Kontaktní osoba: Klára Dušková

Telefon: 775 221 412

odeslat e-mailem vytisknout